लुम्बिनी प्रदेशका बिधालयहरुलाई पुस्तकालयको अनुदान मिल्ने

लुम्बिनी प्रदेश भित्र रहेका सामुदायिक माध्यमिक बिधालयहरुलाई लुम्बिनी प्रदेश सरकार शिक्षा तथा सामाजिक बिकास निर्देशनालयले बार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत पुस्तकालय ब्यवस्थापन को लागि रु ५०,००० अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ। अनुदान प्राप्त गर्न सुचनामा उल्लेख भए बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गर्नु पर्नेछ। थप जानकारीको लागि निर्देशनालय बाट जारी यो सुचना हेर्नू होस् ।