त्रि. बि को १ बर्षे PGD Counseling Psychology बिषयमा भर्ना खुल्यो !

त्रिभुवन बिश्वबिद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त काठमाण्डौ, बुद्धनगरमा अवस्थित Counseling Psychology & Social Studies College (CPSSC ) कलेजमा नयाँ शैक्षिक शत्र PGD Counseling Psychology (१ बर्षे )कार्यक्रममा भर्ना आवेदन खुलेको छ।
आवेदन भर्ने अन्तिम मिति: २०७९ माघ १० गते सम्म ।
बिलम्ब शुल्क सहित अन्तिम मिति : माघ १७ गते सम्म ।
न्युनतम शैक्षिक योग्यता : स्नातक तह उत्रिण
थप जानकारीको लागी क्याम्पस प्रशासनमा सम्पर्क राख्नुहोस्।
सम्पर्क नम्वर : ०१ -५९०५३८५ ९८४९४२२२२२