लोकसेवा

निजामती सेवा जनउत्तरदायी हुनुपर्छ अध्यक्ष;लोकसेवा आयोग

वि.सं. २००७ मा देशमा प्रजातन्त्रको स्थापनासँगै निजामती कर्मचारीको नियुक्ति छुट्टै र स्वतन्त्र निकायबाट गर्ने उद्देश्यले २००८ असार १ गते लोकसेवा...