रास्ट्रिय परिक्षा बोर्ड द्वारा २०७७ सालको कक्षा ११ को परीक्षा सञ्चालन कार्यविधि जारि

साउन ८ ,भक्तपुर रास्ट्रिय परिक्षा बोर्डले कक्षा ११ को परीक्षा सञ्चालन, व्यवस्थापन, मूल्याङ्कन, नतिजा प्रकाशन तथा प्रमाणीकरण कार्यविधि, २०७७ निकालेको छ। अव देशभरका सबै स्कुलले कक्षा ११ को बार्षिक परिक्षा यसै कार्यविधिलाई आधारमानी सम्पन्न गर्नु पर्ने छ। कार्यविधि आए संगै अव सबै बिद्यालयलाई आफ्नो पठन पाठन प्रक्रिया अगाडि बढाउन सजिलो भएको छ।

Facebook Comments