October 20, 2021

त्रि बि सम्बन्धन पाप्त देशभरका २३ वटा क्याम्पसले थपे MBS कार्यक्रम

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले व्यवस्थापन संकाय अन्तर्गत देशभरका विभिन्न २३ सामुदायिक क्याम्पसलाई एमबीएस कार्यक्रम (Master in Business Studies,MBS ) सञ्चालनका लागि स्वीकृत प्रदान गरेको छ।

विश्वविद्यालय व्यवस्थापन संकायले शैक्षिक सत्र ०७८/७९ देखि TU MBS कार्यक्रममा राजधानी बाहिरका २१ र काठमाडौंका २ क्याम्पस जोडेको हो।

नयाँ स्विकृती प्राप्त क्याम्पसले सम्बन्धन शुल्क बुझाएको बैंक भौचर सहित (काठमाण्डौं उपत्यका भित्रका क्याम्पसले पाँच लाख र उपत्यका बाहिरका क्याम्पसले दुईलाख पचास हजार ) साउन १० गते भित्र थप प्रक्रियाका लागि डीनको कार्यालयमा निवेदन पेश गर्नु पर्ने छ ।

Facebook Comments