October 20, 2021

त्रिभुवन बिश्वबिध्यालय व्यवस्थापन संकाय अन्तर्गतको MBS/MPA (सेमेस्टर प्रणाली) को प्रवेश परिक्षा सम्बन्धि जरुरि सुचना !


त्रिभुवन बिश्वबिध्यालय व्यवस्थापन संकाय अन्तर्गतको सेमेस्टर प्रणालीमा आधारित Master of Business Studies (MBS) तथा Master of Public Administration (MPA) कार्यक्रम संचालन भएका सम्पूर्ण क्याम्पस /कलेजहरुमा शैक्षिक बर्ष २०७७ / ०७८ मा बिद्यार्थी भर्ना कार्यक्रम देहाय बमोजिम संचालन हुने भएको छ।

Entrance Exam Date : Shrawan 30,2078

Form Submission Date : Ashar 20-Shrawan 18

Form Submission with Double Fee Deadline : Shrawan 19 – 25


थप जानकारीको लागी यो सुचना हेर्नुहोस्।

Facebook Comments